Vision

Vi skall göra människor stolta

  • Vi skall känna stolthet för det jobb vi utför och det färdiga projektet
  • Kunden skall känna stolthet över det jobb de köpt och fått utfört av Joncon Bygg eller Måleri
  • Vi skall känna stolthet över vår arbetsplats
  • Våra leverantörer skall känna stolthet över sitt samarbete med oss