Tillsammans har vi på Joncon samlat mycket lång erfarenhet och stor kompetens inom hela byggprocessen. Från byggservice och enklare ombyggnad/renovering till Projektutveckling och större Byggentreprenader.  

 

Vi har ett gott och nära samarbete med  duktiga entreprenörer inom övriga områden för bygg/projektering vilket gör att vi kan erbjuda  en helhetslösning -med nöjda kunder som mål