Miljöpolicy- Joncon

Vi skall ha miljöfrågorna som en naturlig del i vår verksamhet och arbeta för ett litet miljöavtryck

 

  • Vi skall följa lagar ,föreskrifter,normer samt övriga krav som ställs på oss
  • Vi skall minska vår resursförbrukning
  • Vi strävar efter att använda material ,metoder och resurser som har så lite miljöpåverkan som möjligt
  • Vi för en dialog med beställaren och försöker påverka dem att välja produkter som är långsiktigt hållbara
  • Vi väljer leverantörer som medvetet arbetar för en mindre miljöbelastning och kan lämna byggvarudeklarationer på sina produkter

 

Vi skall känna stolthet för vårt bidragande till en bättre miljö