Vi skall leverera en produkt vi kan garantera och den kvalitet kunden förväntar sig

detta gör vi genom att:

 

  • utföra byggnadsarbeten kostnadseffektivt med kunskap,känsla och engagemang
  • förlja de lagar och förordningar som finns avseende kvalitet
  • utföra och leverera produkter som uppfyller kundens förväntningar
  • erbjuda lösningar och se till helheten
  • samverkar med kunder och leverantörer för att uppnå rätt kvalitet på våra produkter.
  • våra kunder skall kunna lita på att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet samt att produkten levereras enligt ök.
  • sträva efter att ständigt förbättra vårt ledningssystem så att vårt arbete därigenom kan bedrivas på   ett ännu bättre och mer effektivt sätt
  • medarbetare ges ansvar med tillhörande befogenheter så att ett naturligt engagemang och ärlighet infinner sig

 

Våra kvalitetsmål

  • Vi skall  gå igenom och förbättra vårt kvalitetssystem 

        - genom POVEL diplomering och ISO certifiering inom 2 år

  • Vi skall ha 100% nöjda kunder

 

Joncons kvalitetssystem är uppbyggt  enligt ISO 9001 14001

Vi har fastställda rutiner vid produktframtagning med ansvar,kontroller,dokumentation och uppföljning.

Arbetet utförs i enighet med de krav lagar och myndigheter ställer på oss.