Vi och kunden skall känna stolthet

  • Vi skall känna stolthet för det jobb vi utför och det färdiga projektet
  • Kunden skall känna stolthet över det jobb de beställt och fått utfört av Joncon

 

detta gör vi genom att:

  • utföra och leverera produkter som uppfyller kundens krav
  • samverkar med kunder och leverantörer för att uppnå rätt kvalitet på våra produkter.
  • välja leverantörer som tillhandahåller produkter enligt våra kvalitetskrav
  • följa de lagar och förordningar som finns med avseende på kvalitet
  • sträva efter att ständigt förbättra vårt ledningssystem så att vårt arbete därigenom kan bedrivas på   ett ännu bättre och mer effektivt sätt
  • medarbetare ges ansvar med tillhörande befogenheter 

 

Våra kvalitetsmål

  • Vi skall  gå igenom och förbättra vårt kvalitetssystem 

        - genom POVEL diplomering och ISO certifiering inom 2 år

  • Vi skall ha 100% nöjda kunder

 

Joncons kvalitetssystem är uppbyggt  enligt ISO 9001 14001

Vi har fastställda rutiner vid produktframtagning med ansvar,kontroller,dokumentation och uppföljning.

Arbetet utförs i enighet med de krav lagar och myndigheter ställer på oss.