VD

Peter Carlsson

mobil: 072 500 23 53

peter.carlsson@joncon.se

 

Mångårig erfarenhet inom måleribranchen.

 

Arbetsledare

Jörgen Magnusson

mobil:072-553 26 11

jorgen.magnusson@joncon.se

Mångårig erfarenhet inom måleribranchen.

 

Fakturahantering

Joncon Måleri AB arbetar aktivt med  ett miljötänkande och att effektivisera de administrativa processerna i bolaget

 Som ett led i detta arbete inför vi elektronisk fakturahantering samt ber er om möjligt

maila fakturan till (faktura@bygglet.com)

fakturaadress:

Joncon Byggservice AB

FE 9144

838 76 Frösön

 

*Fakturan skall märkas med projektnummer samt  beställare