Byggentreprenader

Ett utplock....

 • Ombyggnad /projektering g:a Miloverkstaden till Mekonomen,Carspect m.m
 • Vi ritade/projekterade och byggde till åt Kommunal 2011
 • Ombyggnad Brygghuset Teleborg slott till Hotell
 • Ombyggnad åt Systembolaget Samarkand
 • Hösten 2012/Våren 2013  byggde vi Burger King i Växjö.
 • Ombyggnader åt SAAB
 • Ombyggnad åt Kronofogdemyndigheten 2013/2014
 • Ombyggnad Sweco 2014 åt Corallen
 • Om/Tillbyggnad Bioenergilab åt Videum för Universitetet  Höst 2014
 • Ombyggnad för Wilo 2014-2015 
 • Ombyggnad åt Atracco våren 2015
 • Ombyggnader åt Omsorgsförvaltningen
 • Ombyggnad åt Kamprads stiftelse
 • Ombyggnad åt Svevia
 • Tillbyggnad  och återuppbyggnad efter brand- Segerstadskolan
 • Tillbyggnad Kylmatkök -Kronhjorten åt VÖFAB 2016/2017
 • Nybyggnad Echo- Videums nya kontor 2015/2016
 • Återuppbyggnad Segerstadskolan efter brand
 • mfl....
Nytt projekt!! Vi är stolta över att fått bygga Teknikens hus-Epic 2017/2018
 • Ombyggnad kontor åt Alwex 2014
 • Videums nya kontor -2016
 • KFM-installationssamording i 3D
 • Om/Tillbyggnad pågår Bioenergilab 2014
 • Ombyggnad Brygghuset till hotell/restaurang åt Videum
 • Ombyggnad Restaurang Rasken-Universitetet
 • Tillbyggnad med nya kontor åt Kommunal
 • Kommunal om/tillbyggnad
 • Burger King Växjö byggdes och proj. hösten/vintern 2012/2013
 • Småländska bil nya Mercedeshall