VD-Projektledare

Avtal

Kunder

Projektering

Förfrågningar/Kalkyler

Stefan Ericsson

mobil:070-444 82 51

stefan@joncon.se

 

 

Projektledare

Ansv. Byggservice

Personal

Anders Gustavsson

mobil:  070-444 82 58

anders@joncon.se

Projektledare

Kalkyler

Projektering

 Jimmy Nilsson

mobil: 070-444 82 52

jimmy@joncon.se

Fakturahantering

Joncon Byggservice AB arbetar aktivt med ett miljötänkande och att effektivisera de administrativa processerna i bolaget 

 Som ett led i detta arbete har vi infört elektronisk fakturahantering och ber er om möjligt

maila fakturan till:  (faktura@bygglet.com)

fakturaadress:

Joncon Byggservice AB

FE 9168

838 76 Frösön

*Fakturan skall märkas med projektnummer samt  beställare

 

Adress: Smedjegatan 20A Växjö 352 46 Växjö

Växel: 0470-76 44 82

E-mail: info@joncon.se